Обществени консултации

Ограничават възможностите за незаконни осиновявания и законни “продажби” на деца

След две осъдителни присъди България, с изменения в Семейния кодекс, предприема мерки за да прекрати практиките на законен трафик на хора.Според вносителя на законопроекта – Министерството на правосъдието – предлаганите със законопроекта изменения и допълнения […]