No Picture
Обществени консултации

Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Предмет: Принципи и практики за прилагане на инструментите за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения, с акцент върху обществените консултации (планиране, провеждане и оценка) Основна цел:Задълбочаване на разбирането и формиране […]

Обществени консултации

Нови стандарти за обществени консултации

През 2016 г. беше усъвършенствана процедурата за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица при изработването на проекти на нормативни актове и при извършването на предварителна оценка на въздействието. Досегашният опит показва, че има […]

България

57% от софиянци са потенциални емигранти

Потенциалната миграция на жителите на Столичната община е насочена основно към преселване в друга държава. По това направление се очаква да се преселят 57% от потенциалните мигранти. Към малките градове и селата в страната ще се […]

Слово светлина

Слово за язвите

Язвите и бедите, които сполетяват земята в края на времето, са описани в книгата “Слово светлина за озарение”. Тя е издадена през 1999г., а в нея със събрани пророчества, изливани от небето в продължение на […]

България

Петър Витанов, евродепутат от БСП и ПЕС: Ако пакетът „мобилност“ действаше в момента, магазините в половин Европа щяха да са празни

Господин Витанов, какъв е вашият коментар за приетите от Съвета на Европа мерки по пакета мобилност? При всички положения това, което се случи за нас не е добре. Не защото се опитваме по забавим приемането […]