Избрани

Улеснете регистрацията за безработица

Автор: Иглика Горанова, iconomist.bg Ежедневните гледки на останали без работа стотици хора, подредени на опашки пред Бюрата по труда или пред сградите на НОИ, за да си вземат персонален идентификационен код (ПИК), с който да […]

България

Работодателите могат да съдействат на освободените работници за регистриране за безработица

Агенцията по заетостта се обръща към работодателите, които вземат решение за освобождаване на своя персонал. Апелът на институцията е чрез доброволното съдействие на бизнеса да се улесни преходът на освободените кадри от трудова заетост към […]