За кожата на една власт

Всяка държава трябва да се стреми към това да бъде силна. Днес когато глобализацията е факт и фактор този принцип е още по – нужен, предвид необходимостта да се отстояват позиции между съюзници, и спрямо трети страни.

Силата на една държава е затворен кръг от 7 еднакво важни елементи, като липсата на кой да е от тях ще разкъса кръга, ще отслаби държавата. Първата брънка е духовността, втората образованието, третата науката, четвъртата  иновациите, петата икономика, шестата квалифицирани работни места, седмата благоденстващия народ.

В Библията пише да внимаваме да не преяждаме, препиваме и да не натежават сърцата ни от житейски грижи, но аз въпреки вярата ми в Христа, с покаяние, казвам, че сърцето ми тежи. В България духовността не е модерна, образованието е пренаписано, елементаризирано, науката е избягала в чужбина, иновациите са пожелание, бизнесът крета с 10 вериги на врата и е готов на всякакво лекарство за да продължи, квалифицираните също са в чужбина, а на другите не им се работи, защото имали социални помощи,а думата благоденствие я познават малцина.

Днес сме в надпревара за парламентарни избори. Никой като че ли не иска да разбере, че всички сме на един и същ потъващ кораб и дори и да не се харесваме, трябва да се  обединим, за да се спасим. Особено днес, когато до скоро бяхме свидетели на силно напрежение между две християнски държави, а от вчера на обединение на 30 страни срещу ислямския халифат.

Нищо в живота не виси само, и нищо не е на различно подчинение от законите на природата. Затова връзката между различните политики и цикълът на възход или падение на политически процеси ще влияят директно върху живота на най- обикновения човек, и Държавата има задачата да запази, да утвърди, да развие Република България, но не по идеите на своите“приятели” , а съгласно своите интереси. Три са основните стъпки в това отношение – прилагане на закона без двойнствен стандарт, стимулиране на родното производство и потребление на български продукти, възстановяване идентичността на държавата.

 

Ще започна със социалната политика. Ще се мотивирам с глобализма, че малцинства днес могат да бъдат само бедните болни, бедстващите и инвалидите. Това са хора, който искат да работят и да се развиват, но не могат. Всички други са равни пред закона. Действащата в Република България конституция изрично задължава гражданите да имат основно образование. Нарушаването на този закон  трябва да води до отнемане на социални права. Разбира се тук и Държавата трябва да си поеме ангажимента да осигури възможност на своите граждани да се образоват. Еднозначното спазване на закона в бързи сроковe, ще  свърши 50 % от работата на разузнавателните служби, които се тормозят да опазват националната сигурност от внедрени и внедрявани в момента външни политики и ценности.

Най- важна е работата с младото поколение и техните деца. Те трябва да са обект на задължително и бързо образоване с цел да им се даде възможност съзнателно да определят ценностната си система, с което да поемат грижа за живота си и тази за съгражданите си когато упражняване правото си на глас. Има огромно количество пенсионирани учители, които по европейски програми за пенсионери могат да намерят своя втори работен шанс в  задължително държавно ограмотяване на всички неграмотни лица на от 7 до 50 години. Това са програмите които са ни нужни, а не тези за интегриране на малцинства, което понятие в демократична държава нямат словесен смисъл. Социалната политика и защита на човешките права трябва да се разбират като равенство пред закона и равен старт за всички, а не като подаяние и срам за мнозина, голяма част от които в крайна сметка легитимират нелегитимната власт на политическата каста. Затова възниква идеята всички социални права да са са обвързани с образователния ценз, като паричната сума в брой да е само в рамките на прага на бедността – 251 лв. Всички останали социални помощи да се калкулират на специална – социлно– здравна карта  с дебитен лимит, приложим само в търговски обекти.

Държавата трябва да се извини на пенсионерите и да реформира пенсионната система. Една голяма част от разходите за пенсии е директен разход от бюджета. Защото икономиката не работи и едва 30 % от гражданите на държавата пълнят хазната на страната. Ако и те спрат да се държат прилично , чудя се политическата каста ще може ли да продава все така евтино.

Държавата трябва да се извини на образованите и работещи майки и на децата, защото в България, ако си образована и работиш, детето ти не се третира еднакво с това на необразованата и неработеща жена. Отново по закон – Конституцията – всички деца са равни.   Държавата трябва да стимулира отглеждането на деца в приемлива културна и икономически стабилна среда, което е социална идея свързна с образование и просветление.  Поддържаната неграмотност и бедност, която отслабва силата на държавата днес се връща като бумеранг срещу държавната сигурност.

 

Втория важен въпрос е икономиката.  България внася 80 процента от зеленчуците и месото.  Предвид липсата на следприватизационен контрол не е осъден никой за неспазване на приватизацинен договор или за сключване на такъв в ущърб на обществото. Днес повече от всякога е нужен план за реализиране на цялостна програма за възстановяване на българското производство. Част от този план трябва да включи възобновяване дейността на Съвета за икономическо развитие (който всъщност може да изпълни идеята на Съвет за Икономическа Сигурност );  членство в ОИСР, за което е редно да лобираме пред страни, на които сме направили редица отстъпки за провеждане на техни политики; Специална стратегическа служба, която да обобщава всички към момента 288 държавни стратегии, чрез модерни технологии и начини на работа, с цел създаване на цялостен план за действие, в който са взети предвид връзките между всички политики;  Въвеждане на агенция за етикиране на чужди стоки на български език,  което директно ще рефлектира позитивно върху българските производителии, както и върху българската идентичност; Въвеждане на промени в ЗОП с цел намаляване критериите за кандидатстване, увеличаване срока за подготовка на документи и стартиране на проекта, разкриване на търговската тайна на поръчката предвид, че се финансира с обществени средства; Приемане на закон всички обществени поръчки над 3 милиона лева да се на публично – частен принцип и да се листват на фондовата борса, което също ще допринесе за прозрачност и контрол.; Организиране на разпределението на еврофондовете равномерно през търговските банки според балансовото им число, с цел по- бързо усвояване, и по- лесно финансиране на проектите; Създаване на регистър на фирмите добри платци без административни нарушения, който да се препоръчва за сделки с други фирми, държавата или гражданите . Не на последно място въвеждане на електронното правителство, с цел премахване на корупцията в администрацията и минимизиране на разрешителни режими и неикономическите норми, които затрудняват бизнеса. Всичко това е една голяма логическа реформа, която предполага политическа воля за отказ от корупция и  стабилизиране на българския бизнес, включително и малък и среден. Една реформа, която иска първо патриотизъм, отказ от лобистки комисионни и не на последно място много интелект, който да организира хората в производство и потребление на качествени български стоки. Държавата ще има решаваща роля в това, защото тя може да предложи “планът България” за изграждане на нови заводи и откриване на публично частни партньорства, тя може да спре контрабандния внос на стоки, които не само подбиват пазара с цени , но нямат качества, а напоследък и носят религиозни отличителни знаци, което е политическа пенетрация с икономически средства.

Икономиката е сърцевината на въпроса, а нейната материя е образованието. На България и е нужен икономически бум . Не искам и да поглеждам към скептичните и насмешливи физиономии.  Това е спасението и тук трябва да се вкара много стратегически ум и прагматично мислене. Трябва да се преразгледат всички договори на държавата с икономически субекти, които задължат данъкоплатеца веднъж да плаща огромни цени, втори път да го прави доживот и трети път да плаща заемите, с които ще се покрият борчовете на държавните институци и бюджет предвид тези договори. България трябва да реализира една енергийна политика, в която да отстоява интереса си да има разнообразие и на източници и на доставчици. След 40 години разговори по АЕЦ Белене, съседната ни Република Турция има 4 атомни централи изградени и с руска помощ, а България е още на тетрадка, и на подписи от референдума. Тръбите за Южен поток може и да не минат през България. Някой съсед ще ги приюти с удоволствие и икономическа печалба.

България трябва да се оттърси от мисленето си на дребен провинциален чиновник, който ще иска да се хареса на големеца. И всъщност защо този комплекс за малоценност? – въпреки 5те века османско иго и 45 години комунизъм, България има 1300 годишна история в която не е сменила името си, имала е територия на три морета, войските и стигнали до Константинопул, но щедро не влезли вътре, днес е част и външна граница на ЕС.

Днес Българската държава не смее да възложи  на български предприятия да обслужват поръчките и , днес българската държава фалира собствения си оръжеен бизнес , при условие , че не е известно по света да има фалирало оръжейно предприятие, днес българската държава ликвидира собствената си армия, обезобрази учебниците и там попаднаха чужди на нацията ни виждания и трактовки, като например принизяването на Левски до обикновен престъпник арестуван от полицията.  …И всичко това защото днес Българската държава няма авторитет на международната сцена. А това е резултат не от 500 години робство, не от 45 години комунизъм, а от 25 години предателства в името на егоистично обогатяване. Затова България е крайно време да се осъзнае, че мястото и в икономически и политически план предвид геополитическото и историческо наследство, може да има стойност, само ако българските политически партии осъзнаят необходимостта да се съюзят в името на  България.

 

Третият важен въпрос е идентичността. Духовността е част от идентичността и тя се формира постоянно с книги, знаци, звуци, присъствие, празници, религия и т.н. Всеки истински вярващ човек, ще ви каже, че различните религии не са повод за малцинствено капсулиране, а обединяващ фактор в името на човещината и добруването на ближния, спазване на елементарни правила, които са в основите на съвременния свят – да не се лъже, да не се краде , да се уважават възрастните, да се помага на хората, да не се убива, да се прощава. Всичко извън прилагането на тези принципи не е религия, а нарушения на природните, човешки и държавни  закони.

Възстановяването на идентичността трябва да започне от надписите на латиница, които ни се смеят от всички плакати по магистралите, от всички етикети в магазините, от много реклами по телевизия, вестници, списания.  (В същото време 500 000 000 милиона души по света пишат с българските букви.) Това  е първата и много важна стъпка, която дори трябва да се финансира от държавата. Важно е всички ученически тетрадки, учебници и помагала, с изключение по чужди езици, да са изписани на български език, и българския флаг да е намерил място в дизайна им. Всяка Държавна институция трябва да има за лице държавния флаг, всеки продукт произведен в България трябва да отoели 4 кв.см. за българския флаг. Впрочем , и по двете теми има закон, но какво е законът в България? (В България има закон дори и за банковото дело!:))  В допълнение на английски прилагателното българско, български , българска се пишат с главна буква. Но на български не – защо?

Българските филми и музика трябва да присъстват 50 % в ефира и на екрана. Не вярвам, че няма пари за култура.Прави ми впечатление, че в една Франция например имат пари е ефират и етикетите и обществените надписи са на 99% френски .

 

Вероятно днес много български граждани са зашеметени от вихъра на политическите риторики, междувпрочем еднакво безвкусни, фразисни и шумни, много шумни, особено в частта , кой предложи 5ти октомври . Колко просто – парламентарно представените партии на 42НС в  съгласие на работна среща при президента. Беше през юли , ако не се лъжа , но архивите ще ви кажат точно.

 

Затова ще завърша с призив – нека българските граждани си изберат приференциално тези лица, които им се виждат работещи за България без оглед на политическата принадлежност. Често грешния влак ни закарва на правилната гара.

 

1 Comment

  1. Рада, хубаво си го написала… а какво правиш с онизи безбожник Бареков..знаеш,че той е готов да продаде и детето си…. знаеш го…дано и си го признаеш, защото съм убеден, че ти тежи на съвестта. Бъди здрава!

Leave a Reply

Your email address will not be published.