Коментари

Минчо Коралски: Политиката за хората с увреждания остава голямо предизвикателство

Водещ: Пети май е Европейски ден за протест на Хората с увреждания. Има ли за какво да протестират на днешния ден хората с увреждания? И кои са техните най-сериозни проблеми? Минчо Коралски: Винаги има повод […]

България

Нови закони ще гарантират равни възможности за хората с увреждания

Правителството прие доклад по двугодишния План за действие за привеждане на нормативната уредба в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Планът очертава конкретните действия, които България следва да предприеме във […]