Стартира обществено обсъждане за търговията с услуги между ЕС и СТО

Започва обществено обсъждане на плурилатерално споразумение за търговия с услуги между Европейския съюз и 21 страни-членки на Световната търговска организация (СТО) (Австралия, Израел, Исландия, Канада, Китайско Тайпе, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, САЩ, Турция, Хонг Конг Китай, Чили, Швейцария, Южна Корея и Япония). Тези страни имат значим дял от търговията с услуги на ЕС – 58% от износа и 59% от вноса. Заедно с ЕС те са отговорни за две трети от световната търговия с услуги през 2010 г.

Бъдещото споразумение за търговия с услуги ще се базира на Общото споразумение за търговия с услуги (ГАТС), което ще даде начало на блокираните многостранни преговори провеждани в рамките на СТО. Нови или подобрени ангажименти от всички страни-членки на СТО ще бъдат изключително важни за ЕС, тъй като услугите са най-динамичният сектор в икономиката на ЕС, формиращи ¾ от БВП и заетостта.

Въпреки, че преговорите ще бъдат проведени извън рамките на СТО, настоящите потенциални участници споделят виждането, че споразумението трябва да се внедри в системата на СТО и ГАТС. Това може да се постигне чрез временно ограничаване на принципа на най-облагодетелстваната нация, прилаган в рамките на СТО, като се осигури изпълнение на критериите за споразумение за икономическа интеграция определени от чл. 5 на ГАТС.

Споразумението трябва да е всеобхватно, като поетите ангажименти да са обвързани в пълна степен с прилаганите в страните правни режими. Също така следва да се постигнат нови или подобрени пазарен достъп и правила. Очакват се предложения в областта на: вътрешното регулиране (лицензионни процедури и режими); международен морски транспорт; информационни и комуникационни технологии; електронна търговия; услуги свързани с компютърните технологии; пощенски и куриерски услуги; финансови услуги; временно пребиваване на физически лица; обществени поръчки; експортни субсидии; и държавни предприятия. В тези сектори ангажиментите по „пазарния достъп” следва да се поемат на принципа на ГАТС. По отношение на принципа „национално третиране”, споразумението може да предвижда поемането на хоризонтални ангажименти по всички сектори и начини на предоставяне на услуги. Изключения от хоризонталните ангажименти ще се изброяват в списъците с ангажименти на участващите страни. Постигнато е разбирателство относно обвързването на реално съществуващите режими за търговия с услуги (т. нар. задържаща клауза), както и относно автоматичното обвързване на бъдещо елиминиране на дискриминационни мерки (т. нар. възпираща клауза) освен ако не е направено изрично изключване за въпросния сектор.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.