КЗК глоби със 101 850 лв. имитатори на консервите „RIO mare”

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „СОЛИД КО БГ” АД в размер на 101 850 лв., равняваща се на 3% от нетните приходи от продажби на дружеството за предходната финансова 2013 г., за извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК. Комисията постанови незабавно прекратяване на нарушението.

Производството е образувано по искане на БОЛТОН АЛИМЕНТАРИ” АД, Италия. От 1998 г. до настоящия момент дружеството разпространява на местния пазар консерви риба тон с марката „RIO mare”.

От своя страна ответното дружество произвежда и разпространява месни продукти, като от 13.12.2013 г. до момента предлага на българския пазар консерви риба тон с наименование „RIO mare”, изработени по негов собствен дизайн.

Проучването установи съществени прилики в дизайна и външния вид на опаковките на двата продукта. При сравнителен анализ се наблюдава сходство в използваните за фон цветови решения както на металните кутии, така и на картонените опаковки, идентично наименование – “RIO mare”, еднакво цветово оформление на надписа и изписването му с плътни латински букви, една под друга, и еднакъв специфичен шрифт. Всичко това създава впечатление за сходство в опаковките до степен, която създава обективна предпоставка за въвеждане в заблуждение на потребителите относно произхода, производителя и характеристиките на съответната стока по начин, който да повлияе негативно върху конкурентната среда.

Предвид обстоятелството, че рибните консерви “RIO mare” на БОЛТОН са придобили определена известност и разпознаваемост на българския пазар, КЗК приема, че ответното дружество е целяло по-добра реализация на пуснатия от него за първи път на пазара подобен продукт.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.