Румъния е похарчила над 1 млрд. евро за Шенген

„За реализирането на стратегически проекти по подготовката за присъединяване към Шенгенското безвизово пространство, Румъния е изразходвала 1 047 000 000 евро, повечето от половината от които – 524.5 милиона евро – са били отделени от държавния бюджет на страната, а останалите средства са били предоставени от европейски фондове”, се казва в доклад на румънското МВР.

Вчера Съветът по въпросите на правосъдието и вътрешните работи на ЕС взе решение да се отложи разглеждането на въпроса за присъединяване на Румъния и България към Шенген за края на 2013 година.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.