РЕСУРСИ

Анализ и оценка на механизмите за провеждане на обществени консултации в България

Към анализа: Анализ и оценка на механизмите за провеждане на обществени консултации в България 

 

Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Към доклада: Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

eea grantsПроект „Повишаване на ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г., http://www.ngogrants.bg