ПАРТНЬОРИ

Партньори по проекта са Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и Професионалното обединение на държавните служители.

eea grantsПроект „Повишаване на ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г., http://www.ngogrants.bg