Променят Закона за личната помощ


Това съобщи министърът на труда и социалната политика Деница Сачева при представянето на проект за промени в Закона за личната помощ, подготвени от Министерството на труда и социалната политика. Законопроектът може да го прочетете ТУК.

В него пише, че основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна е повишаване на ефективността на провежданата държавна политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания. Предложените изменения предполагат превенция от социална зависимост, недопускане на злоупотреби и рискове за социалната система, финансирана с публичния ресурс.

По този начин ще се създаде обективен механизъм за преодоляване на идентифицираните затруднения в областта на личната помощ. Ще се гарантира съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, чрез предприемането на ефективни и подходящи мерки, така че хората с увреждания да бъдат подпомогнати за социално им включване в общността, в частност чрез осигуряване на достъп до лична помощ.

Сачева подчерта, че личните асистенти ще продължат да работят на трудови договори, като от 2021 г. ще се увеличат и трудовите им възнаграждения – от 730 лв. на 930 лв.при наемане на 8-часов работен ден. С промените в Закона отстраняваме слабости при досегашното му функциониране и поставяме акцент върху качеството на личната помощ и контрола върху предоставянето й, каза Сачева. 

 Министърът посочи, че „Законът за личната помощ трябва да действа съвместно със Закона за социалните услуги, защото личната помощ не е панацея за хората с увреждания. Те имат нужда и от социални услуги“. „В бюджета за 2021 г. сме планирани 214,6 млн. лева за лични асистенти, а в Закона за социалните услуги сме още 85 млн. лева за асистентска услуга. Паралелно с предоставянето на подкрепа и по двата закона по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще продължи патронажната грижа за възрастни, хора с увреждания и хора под карантина“, каза министър Сачева. Тя добави, е Законът за личната помощ не се отнася само за майките на деца с увреждания. Към момента едва 8% от ползвателите му са деца, а 40% са хора над 65 годишна възраст.

Заместник-министър Адриана Стоименова допълни, че от 2021 г. право на лична помощ ще имат и хора над 18 години с решение на ТЕЛК между 70,1 и 89,99% степен на увреждане и с изрично определено право на чужда помощ. „От 1 януари те ще могат да кандидатстват за такава подкрепа. Ако не бъдат направени тези промени в закона, от 1 януари над 670 000 души ще бъдат правоимащи да бъдат включени в механизма лична помощ с неограничен брой часове, а няма как да бъдат намерени толкова лични асистенти“, каза Стоименова. Тя добави, че с промените се завишава и гарантира качеството на личната помощ и контролът, който се упражнява от общините.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.