Протест пред министерството на здравеопазването

Протест заради Фонда за лечение на деца

В 10 часа пред Министерството на здравеопазването започва “Протест срещу унищожаването на Фонда за лечение на деца”.

Организаторите приканват всички, които не одобряват случващото се в институцията, да отидат пред министерството в днешния празник на детето.

Протестът е срещу въвеждането на нови изисквания и процедури по едноличното решение на директора, без те да са част от действащия правилник; многократното отлагане на подпомагането на деца без никакъв обоснован аргумент, неглижирането на ролята на Обществения съвет, пренебрегването и подмяната на решенията му.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.