Президентът: Силата на една държава е на върха на перото

Днешният ден е повод да се поучим от миналото и от примера на българските  държавници през Средните векове, които много добре са разбирали, че силата на една държава не е на върха на копието, а на върха на перото. Това заяви днес президентът Росен Плевнелиев в Аулата на Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Държавният глава допълни, че просветителската мисия на светите братя Кирил и Методий има непреходно значение за духовния, социалния и цивилизационния път на българския народ и за семейството на цивилизованите народи в Европа.

Поредицата от научни и културни прояви в България и в чужбина за отбелязването на 1150 години от мисията на Кирил и Методий във Великоморавия и създаването на първата славянска азбука – глаголицата, се провежда под патронажа на българския държавен глава.

В словото си Росен Плевнелиев отбеляза, че през последния век и половина Кирилометодиевистиката се превръща в един от най-важните дялове на световната медиевистика и привлича вниманието и изследователските усилия на едни от най-големите български и чужди изследователи. От огромно значение е и международното признание, че именно старобългарската езикова и културна традиция е в основата на славистиката. “Защото, както е известно и всепризнато в науката, Кирил и Методий съставят азбуката именно върху основата на старобългарския език. И на този език, който очевидно са познавали и говорили съвършено, са превели основните богослужебни книги, с които са осъществили и Моравската си мисия”, заяви президентът.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.