През април държавният дълг е бил близо 7 млрд. евро

Точно 6 милиарда 890 милиона евро е държавният дълг към края на април, показват данните на Министерството на финансите. В сравнение с март, той се е увеличил с около 5,4 милиона евро. Това се дължи преди всичко на повишаването на размера на вътрешния дълг в резултат от новото вътрешно финансиране с ДЦК през месеца. Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг, вътрешният е 3 144,0 млн. евро, а външният е 3 746,2 млн. евро.

По прогнозни данни, дългът е близо 17 на сто от брутния вътрешен продукт на страната. През април за погасяване на държавния дълг са изплатени 62 милиона лева, съобщиха от финансовото министерство.

В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 45,6%, а външните – от 54,4 %.

В края на април валутната структура на дълга достига следните стойности:

    51,9 % – в евро;

    33,6 % – в левове;

    13,0 % – в щатски долари;

    1,5 % – в други валути.

Към края на април вътрешните държавни гаранции са в размер 14,9 млн. евро. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1,1%. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.