Пресцентрове мълчат за парите на чиновниците

Пресцентровете на министрества и ведомства са инструктирани да не казват заплатите на чиновниците, показа проверка на komentator.bg. Вместо да публикува доклад за това кой колко взима на държавна работа, пресцентърът на МС излезе с кратко съобщение за средния размер на възнагражденията, който показвал повишение между 9 и 20%.

Средната заплата в администрацията на МС и министерствата към септември е 1181,72 лв. Увеличението на заплатите в държавните агенции е 9,27 на сто, като средният размер достига 697,91 лв. С 16 на сто нараства средният размер на месечната заплата на служителите в изпълнителните агенции. Това се казва в доклад на Съвета за административна реформа, разгледан днес на заседание на МС.
Към 1 юли 2012 г. средната заплата в централната администрация е била 763,89 лв., а след въвеждането на нови правила достига 865 лв.
След оптимизацията на държавната администрация след 1 август 2009 г. 30 структури са закрити или преобразувани с цел постигане на по-голяма ефективност и ефикасност. Служителите са намалени с 9954 щатни бройки или 13,84 на сто спрямо юли 2009 г. В допълнение, щатната численост на МВР е намалена с 6000 щатни бройки.
След съкращенията и въвеждането на новия модел на заплащане, средната месечна работна заплата на служителите в централната администрация нараства с 13,24 на сто, което е пропорционално на намалението на числеността, пише в отчета. Уточнено е, че увеличението е постигнато, без да са били необходими допълнителни бюджетни средства.
В документа пише още, че оптимизацията ще продължи, за да се освободи още финансов ресурс за последващо увеличаване на заплатите на служителите. Така се повишавала конкурентоспособността на администрацията спрямо частния сектор и се позволявало да се привлекат по-висококвалифицирани служители. По този начин се създавала малка, ефективна и мотивирана администрация, посочва в заключение докладът,цитиран от пресслужбата на "Дондуков" 1.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.