Предизборна икономика

В началото на прехода някоя дребна душа определи българския народ като ЕВТИНА работна ръка. Уж за добро. За да има инвестиции и да върви икономиката. Тази икономика, която през 1990 година имаше над 120 млрд.щ.д. основни фондове, от които 70% в основни производствени фондове. (Приватизирани за 13 млрд. щ.д. включително и условните плащания по данни от АП). Изградена от този ЕВТИН индустриален човешки ресурс, създал за горе- долу същото време като прехода следните икономически факти :

В енергетиката

 • АЕЦ Козлодуй с мощност 3760 MW – една от най- големите
 • ПАВЕЦ Чаира без европейски аналог
 • Каскадата Белмекен – Сестримо – международна рядкост
 • Българските енергетици проучваха, проектираха и строяха енергийни обещти за сложни геоложки , земетръсни и други условия в Ливан, Йордания , Кувейт, Сирия, Ирак, АЛЖИР, Либия, Румъния, Чехословакия, Испания.
 • 1989 България е 27та металургична страна в света с 3 300 000 тона стомана

В металургията

 • Патентът  на инж. Алекснадър Влъчев бе закупен от много фирми включително от Канада и Великобритания
 • България участва в международната интеграция на газ от Русия със собствена микролегирана с азот стомана 10 ГСАФ
 •  метода за газово противоналягане на акд. Балевски е едно от забележителните  открития в световното металеене през изтеклия 20 век
 • С български технологии работят най- големите световни производители на алуминиеви джанти
 • Спиралошевните газопроводни тръби произвеждани в завода в гр. Септември намериха своя производител в нов завод ….в Турция

В химията

 • 4то място в света по калцирана сода
 • 17 то място в света по производство на пластмаса
 • Първенство пред Франция, Италия, Белгия, Испания, Канада в изкуствените текстилни влакна
 • Първи в света по производство на паста за зъби

В машиностроенето

 • 89 година в отрасъла има 730 завода с 430 000 работещи и 35 000 инженера, които осигуряваха 20 % от БВП и 55% от износа на страната.
 • Три бяха световните фирми в производството на електрокари – Кларк САЩ, Тойота Япония и Балканкар България.
 • Със 150 000 годишен износ България бе сред петицата на световните производители

В корабостроенето

 • За 4 десетилетия са построени 1450  плавателни съда с обща товароподемност 5 милиона тона , като печалбата от износа е път пъти повече от инвестицията в този отрасъл
 • Научно- изследователския и проектно- конструкторски институт по корабостроене във Варна е първия в източния блок , които въвежда автоматизирано проектиране на кораби е електронно – изчислитена техника
 • Перлата на европейското корабостроене ККЗ Варна бе продаден за 1 щ.д.

В инвестиционното машиностроене

 • Заводът за производство на пектин и плодови сокове в Перник бе едниствия на Балканския полуостров
 • Заводът за цимент в Димитровград бе оборудван изцяло с български машини
 • Флотационната фабрика в Кърджали бе съоръжена изцяло с българско оборудване
 • Заводът за помпи във Видин експортираше 95% от продукцията си и конкурираше световни фирми в т.ч. и Сигма
 • Завода Мир в Монтана работещ с лицензите на италианските Морандо и Келер бе известен производител на комплектни линии за тухли и керемиди.
 • Машиностроителния завод Вапцаров в Плевен имаше международна специалаизация по производство на възли за атомни електроцентрали
 • Осемдесетте години в България имаше 40 завода  произвеждащи 18 хиляди стругове, фрези, бормашини, агрегатни машини, автоматични технологични линии, манипулатори, роботи , 90 % от които се експортираха в десетки страни от Близкия Изток и Западна Европа
 • 80% от оборудването и технологиите в инструменталното производство бяха закупени от западни фирим
 • Инструменталните заводи в Габрово, Шумен, Монтана, Севлиево, София, Кърджали с над 1000 броя асортимент не отстъпваха на световните еталони.

В електрониката и изчислителната техника

 • Завод за запаметяващи устройства  в Стара Загора , Памети и телеобработка във В. Тръново, механични конструкции в Благоевград, Магнитни глави в Разблог, Печатни платки в Русе и Търговище, инструменти в Шумен, Благоевтград, Сфия, градивни елементи в Перник, Айтос, Кюстендил, Никопол, Сливен, Ботевгра, Разлог, организационна техника в Силистра и Смаков….УКВ радиостанции в Гоце Делчев, радионавигационна апаратура във Врана…окръжни и заводки изчислитени центрова …с над 100 000 души заети в производството и научното развитие

В Българския военно – промишлен комплекс

 • След първата световна война България построява нови военни заводи и арсенали в Казанлък, Ловеч, Сопот, Карлово за производство на снаряжение, военна екипировка, взривни материали, оръжие, дори и учебни самолети
 • България произвеждаше бронетанкова техника, специална електроника, оптикоелектроника, телекомуникации, телеуправление, радиолокация, УКВ радиостанции, специално пиборостроение, лазерни технологии, металокерамика, твърди сплави, точно леене, хидравлика, пневматика, лагерно производство.
 • След втората световна война напълно разрушения ВПК е възстановен напълно и осигуряваше валутен доход над 1 млрд щ.д. , работни места за над 100 000 души, и спираше необходимостта от внос.

 

Десетки заводи работеха с лицензи на западни марки като Фиат, Рено, Кока- Кола, Пепси – Кола, CSF, Варта, Кесборер, Пирели, Шльоман, Перкинк, АЕГ….

Над 600 предприятия в мащаба на МСП са били подготвени стартирани с лицензи и съвместни договори с западни фирими.

1988 г. икономическия дириктор на НАТО , по доклад на американския професор Макинтайнър в 12 страници отделени за България казва ,че програмата за МСП в България е важна и наистина новаторска форма за осъществяване на децентрализация. Това е реалистична крачка към пазара .

Без да съм изчерпала фактите, които няма възможност да са сътворени от ЕВТИНА работна ръка, ще цитирам  най- важния факт в изказване на инж. Иван Пехливанов

“ Голямото престъпление на нашите перестройчици е , че разедини националния интелект във върховно време , когато се решава съдбата на България за векове , а може би завинаги. “

България е отново в изборно време.  Като всяко време междувпрочем . Но политическото изборно време е морално да бъде логично. И нямаше да се сетя за всичко това, ако не бях видяла плаката – четири лица , пипнати от фотошопа, устремени към ръба на …транспаранта …. Предизборен ПЛАКА Т…я. България.

Да видим какво става с предизборните платформи в сферата на икономиката. Освен лозунгите са повдигнати и някои въпроси . ГЕРБ и ДПС са забелязали , че има административна тежест за развитие на бизнеса,   БСП търси стратегическо ПРОГНОЗИРАНЕ и октопоидна (може да го кажем и звездоидна) схема от финансов холдинг , патриотите говорят за доходи. Другите ще се показват.  Дат ит ис  (това е).  Като се казва на съвременен български.

Няма да забравя в краткия си политически път учудването на един журналист, когато изразих съжаление и възмущение, че в България не се планира стратегически икономическата активност . Е , как отвърна ми той планиране е деморализирана дума . Или нещо такова .

Много ми се искаше в предизборните платформи да видя някакъв анализ освен на  провалите на другите и постигнатото от самите себе си политически сили, на цялата картинка на конкурентните предимства налични, изоставени, възможни на тази наша страна. Някаква идея за съвместност в планиране на икономиката не от гледна точка на присъствието на България тук или там , не от гледна точка на външнополитическите тежнения и привличания тук или там , а от гледна точка на засега оцеляването , а за в бъдеще развитието на българската нация.     Някаква ясна, логична, последователна, приемлива откроима в перспектива идея за осъществяване на взаимност между ресурсите на природата, хората, научния потенциал, икономическите агенти, държавните институти …която да породи ентусиазъм и вяра … в не собственото си  спасяване , а в националното осъществяване , което …историята е доказала е възможно както на духовно , така и на материално ниво.

Да има административни тежести, да ливидирано е много, да хората нямат пари , да България живее в духовен вакуум, да бягат българите ….за пари …и от обида в чужбина …но как, кажете ми как една икономическа реалност, може да бъде добра, ако не се прогнозира и планира за пет за 10 за 50 години напред ?  И как този план може да бъде реализуем, ако не е комплексен, ако не е съвместен, ако не е договорен логично и дипломатично, така че да бъде изпълнен.

Много ясно, че хората правят икономиката, а икономиката сигурността, а сигурността поддържа духа, а духът прави хората. Но къде е планът? С Ът и ранО…..ооо-  не става.

И така … поредни избори, без план, с лозунги. Ще дойдат нови управници със стари оправдания. Ще се решават стари проблеми с нови кърпежи. Ще се тръшкат по старому хората за пари и за невъзможности, при нови обстоятелства … Светът се бил променял … Ами хайде да се променим и ние…

Да вземем да си направим анализ пък и да си съберем хора и да си планираме развитието , пък да си го осъществим с дързост и с дипломация , с моженето на българите и с намеренията да си работим с даденостите от гледна точка на възможностите да носим интелектуален ресурс “алтруистично ”подарен на света  вместо на собственото ни вървене напред .

Има и друга възможност – ставаме още по- ЕВТИНИ и правим избори от любов към ти ви реалитата, докато пием кока – кола , ядем поп – корн и се кефим на поредната нова вносна дрешка от мола, която ще демонстрираме с чисто новия си западен автомобил на лизинг, …. С надежда , че ще останат пенсии и за нас … след още малко време….

Обичам те България! Ти си моята Родина …. С политиката ще се размина …

П.С. по данни от статията Изгубената България на инж. Иван Пехливанов

3 коментара

 1. Много факти са наистина посочени от авторката/автора, но статистика не сме имали през соца.

 2. Браво, сестра ми! Жалко за България. Такава каквато я помним от деца. И искам и аз да кажа на политиците нещо – ще имате гласове, ако признаете другите, ако поне веднъж сте позитивни и докажете, че можете да виждате по-далеч от носовете си. Това не го виждам много, много отдавна и затова не вървим на никъде. А ние хората, които не се занимаваме с политика можем да говорим ДНЕС!

 3. Благодаря, Рада,
  Разплаках се. Не бях виждала така систематизирано разпада. Бъди жива и здрава.

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.