Получаваме пенсия с 9 години повече

В масовата трета категория средната продължителност за получаване на пенсия за стаж и възраст се е увеличила с 9 години от началото на реформата преди 17 г. По данни към 2016 г. българите получават пенсия 25.8 години. Това пише в  анализ на Националния осигурителен институт, цитаран от в. Сега.

Мъжете към края на миналата година получават средно пенсия в продължение на 22.6 години, а жените – 27.3 години. Любопитно е, че разликата между двата пола почти се е удвоила за 17 г. Ако през 2000 г. жените са получавали с 2.7 години по-дълго пенсия, то през 2016 г. тези години вече са 4.7.

Основната част от пенсионерите през 2000 г. са по стария закон за пенсиите, според който жените са излизали в пенсия на 55 г., а пък мъжете – на 60 г. За сравнение – миналата година жените излизаха в пенсия на 60 г. и 8 месеца, а мъжете – на 63 г. и 8 месеца. Увеличила се е и реалната възраст за излизане в пенсия. “За периода 2001-2016 г. отчитаме изменение на ефективната средна възраст за пенсиониране и за двата пола от 58.4 години през 2001 г. до 63.1 години през 2016 г. – нарастване с 4 години и 7 месеца”, пишат от НОИ. Всъщност реалната възраст, на която мъжете у нас спират да работят, за миналата година е била 62.5 – тоест с две години и половина повече от преди 17 години. При жените ефективната възраст е нараснала с много повече – от 56.8 години през 2000 г. на 62.4 години за 2016 г.

Хората разчитат по-дълго на НОИ благодарение на по-голямата очаквана продължителност на живота. Ако през 1980 г. за жените на 55 г. оставащата продължителност на живота е била 22 години и половина, а за мъжете на 60 г. – почти 16 години, след това тези години се увеличават. През 2000 г. за жените на 55 г. продължителността на живота е била още 24 г., а за мъжете – малко над 16 г. През 2015 г. се падат по 26 г. за жените и 17 г. за мъжете на същата възраст. НОИ изчислява продължителността на получаване на пенсия на базата на хората с прекратени лични пенсии, т.е. починали през текущата година.

Различна тенденция се проявява при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване. Докъм 2006 г. периодът на получаването им намалява, а след това и при тях започна да расте. През 2000 г. инвалидна пенсия се получава 12.7 години, а пък през 2006 г. – само 7 години. Към 2016 г. тази пенсия се получава средно по 10.8 години. И тук сравнението е в полза на жените. Мъжете получават средно към миналата година по 9.8 години инвалидна пенсия за общо заболяване, а жените – 11.9 години. За анализирания период се увеличава постепенно и средната възраст на пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване. Ако през 2000 г. средната възраст е била 48.6 години, то миналата година е била 53 години, т.е. има увеличение с над 4 години. “Като тенденция увеличението на средната възраст на пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване е свързано с нарастването на изискването за пенсионната възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Хората в по-високите възрастови групи имат по-висока заболеваемост и при невъзможност да изпълнят условията за пенсионна възраст се ползват от правото си на пенсия за инвалидност поради общо заболяване”, коментират от НОИ.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2017 г. е 795,09 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2016 г. до 31.01.2017 г. е 773,45 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

1 Comment

  1. Охоооо….Вдигайте годините,вдитайте.То накрая няма да има кой да се пенсионира,всичко до тези години ще е измряло.Гадове!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.