Правителството предлага да се ограничи назначаването на чиновници без конкурс

Правителството възложи на Съвета за административна реформа да предложи мерки за ограничаване на възможностите за назначаване на държавни служители без конкурс. Задачата е поставена след одобряването на доклад за управлението на човешките ресурси в държавната администрация, според който зачестяват случаите на служители, назначени на държавна служба без конкурс.
Съветът трябва да преразгледа някои текстове в закона за държавния служител и да предложи конкретни мерки срещу тази практика. В доклада се посочва още, че от август 2009-та година досега числеността на държавната администрация е намалена с близо 14 процента, а заплатите са увеличени с 13 процента, след влизането на новата система за заплащане на държавните служители.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.