Окрупняват областните центрове

ГЕРБ манипулирала данните за санирането

„Новите регламенти на Европейския съюз не изискват да закриваме общини. Броят на общините няма да се променя, промените касаят единствено области и райони за планиране”, заяви Лиляна Павлова по повод информацията, че трябва да променим броя на областите и общините, съобщи bTV.

По думите на регионалния министър регламентът е от 2003 г., като той дава целите на Европа за събиране на статистически данни.

Промяната в броя на районите ще настъпи при следващия програмен период, т.е. от 2020 до 2027 г.

„Единственият вариант е настоящите 28 области да се окрупнят и да станат вместо 28 – 20 или 16. Този вариант е много трудно постижим. Вторият вариант е да не променяме броя, но за целите на европейската статистика да определим районите за планиране като второ ниво местно самоуправление. Тези райони ще имат, грубо казано, нещо като губернатори, а 28-те области ще бъдат подразделения”, допълни Павлова.

По думите на Павлова единствената причина, която да налага промяната е да има целенасочена политика за отделните райони.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.