Мравките

Разбута се и нашият мравуняк. Площадът буквално почерня. Тъмните униформи създават това впечатление. Шлемовете изглеждат като фасетни очи. Колите и камионетките са разхвърляни наоколо като черупки от яйца току-що излюпили мравки. От време на време хаотично разпръснатите мравки се нижат в редици и ограждат отделни пространства. Баба ми казваше да не разбутваме мравуняци, защото ще се развали времето. Ще вали, ще подгизне и не можеш да свършиш никаква работа. Само празни приказки докато чакаш да попремине. И друго – за нея добрият човек и на мравката път ще стори. Защото е малка, а непрекъснато съзидава.
Сега изглежда иначе. Мравките по площада дават път на едни хора, на други не дават. Едните излизат от мравуняка, другите искат да влязат. Объркана работа! Не можеш да разбереш кои са добрите! Объркани са и самите мравки! Вместо да си гледат мравуняка, зима иде, те се озъртат по площада. Отзад им напират, отпред ги подпират, иди се оправи. И те душа носят! Хора, не разбутвайте мравуняци, ще се развали времето!

Орел и охлюв

Един орел пълзял към върха на една ела. Охлювът, който отдавна бил там, го видял и подвикнал:
     – Приятелю, напомняш ми годините, когато и аз летях към този връх!
Сепнал се орелът и мигом отлетял. Предотвратил опасността, охлювът самодоволно се затворил в черупката си.
Поуки:  1. Не превръщай полета си в пълзене!
              2. Санирай черупките!


Секира и търнокоп

Една ръждясала секира попитала лъскав един търнокоп отде лъскавината си намира?
Поддържат ме за първи копки само – отговорил търнокопа.
Поука:  1. Лъскавината заслепява
             2.  Ръждата не е патина.


Лисицата и гарванът

Един ден под дървото щяла да мине важна лисица. Старият гарван бе сериозно раздвоен – да демонстрира гласовите си възможности или да изяде сиренцето, отдавна не беше му се случвало второто. Преди много години пеенето го омайваше и сиренцето все му се изплъзваше. Сега беше решен с цената на всичко да го опита. И зачака в унес спонсорите, които предоставят сиренцето за случая. Така и не дочака. Лисицата бе минала през близкия храсталак. Само граченето му одраска въздуха наоколо.
Поука: 1. Само грачене не стига.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.