„Топлофикация-Бургас” изплати модернизацията си предсрочно

„Топлофикация-Бургас” изплати модернизацията си предсрочно, поддържайки най-ниските цени за парно и топла вода в България и търгувайки със спестените парникови газове.

През през 2006 г.  е сключен договор с Датската Агенция за опазване на околната среда, съгласно който датската страна съфинансира внедряването на когенерационна система в ТЕЦ – Бургас на стойност 15 млн. лв., а бургаското предприятие се ангажира да трансферира спестените редуцирани емисии CO2 към регистъра на Кралство Дания. Средномесечно когенерационната система редуцира 5000 – 6000 t CO2. Така още през януари на 2012 г. топлоцентралата успя да редуцира и последните договорени количества въглероден двуокис, които бяха трансферирани през 2013 г. коментира  изпълнителният директор на „Топлофикация-Бургас” инж. Въльо Дучев.

Внедрените по силата на този договор когенератори правят възможно едновременното производство на топлинна и електрическа енергия. Екологичния им ефект е с глобално значение. Методът понижава въглеродните емисии и дава възможности за по-ефективно усвояване на природните ресурси. С внедряването на иновационната система бургаската топлофикация отговори на изискванията на "Протокола в Киото", според които всяка държава се задължава да намали вредните емисии в атмосферата.

За пет години в Датската агенция за опазване на околната среда са постъпили 453,418 t спестени вредни емисии, редуцирани в „Топлофикация Бургас”, за което дружеството получи дори благодарствено писмо от Кралство Дания.

„Благодарим ви за дългогодишното и ползотворно сътрудничество. Желаем ви успехи във всички бъдещи начинания”, пише в писмото си Антон Бек, директор на датската енергийна агенция.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.