МОСВ спря строеж край Несебър

“Сле Груп” ЕООД да не стартира строително-монтажни работи в местността “Кокала” край Несебър до ново произнасяне на директора на РИОСВ-Бургас. Това съветват от министерството на околната среда в позиция по казуса, придобил известност като “Дюнигейт”.

Министърът на околната среда и водите възлага на директора на РИОСВ- Бургас да инициира и проведе среща на всички заинтересовани страни, в това число Министерство на инвестиционното проектиране, областния управител, Окръжна прокуратура, кмета на община Несебър, РДНСК, възложителя на инвестиционното предложение. С оглед последните решения по казусите, касаещи защитени територии, МОСВ ще се обърне към министъра на правосъдието за съдействие с цел издаване на тълкувателно решение на ВАС по този и подобни казуси с инвестиционни намерения в защитени територии и зони по НАТУРА 2000.

Източник: БГНЕС

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.