КЗК глобява “Булгаргаз” с 23,4 млн. лева

Спряха обществената поръчка за винетките

Рекордна глоба от 23,4 млн. лв. наложи Комисията за защита на конкуренцията на обществения доставчик на природен газ „Булгаргаз” ЕАД заради злоупотреба с господстващо положение. От съобщението на антимонополната комисия става ясно, че нейните експерти са констатирали „нелоялни търговски условия по договорите за обществена доставка на природен газ”, налагани между 2 август 2010 г. и 31 декември 2012 г.

През този период господстващото предприятие е принуждавало клиентите си да продължат срока на сключения между тях договор, без възможност за преговори и обсъждане на клаузите в него.

От друга страна, дружеството едностранно е поставяло пред клиентите си определени условия, без които договорите не могат да продължат действието си и без насрещни реципрочни права за клиентите.

„Не на последно място, „Булгаргаз” ЕАД е задължавало клиентите си да заявяват количества природен газ за следващата година по едностранно наложени Указания и Таблици със заложени в тях формули. Спазването на Указанията и коректното попълване на Таблиците води до необосновано завишаване на количествата газ, които потребителите заявяват за следващата година, а това би могло да доведе до неизпълнение на задълженията на клиентите за приемане на заявените количества”, отбелязват още от антимонополната комисия.

От КЗК определят поведението на дружеството като „експлоатативно”, тъй като клиентите му (крайни снабдители и потребители) нямат алтернативен обществен доставчик и са принудени да продължат да се снабдяват с природен газ от него.

„Едностранно наложените от обществения доставчик условия в договорните отношения могат да доведат до прекратяването им, което от своя страна би довело до лишаване на клиентите от гарантираната им по закон непрекъснатост на доставките на природен газ”, посочват още от КЗК.

Решението на КЗК може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.