Кредитните милионери Младен Мутафчийски, Красимир Стойчев и Георги Агафонов били агенти

 Кредитните милионери Младен Мутафчийски, Красимир Стойчев и Георги Агафонов са били агенти на ДС, съобщиха от Комисията по досиетата.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС извърши проверка на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник, съобщиха от комисията.

Проверени са лицата – длъжници към банка "Балканбанк" на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) към момента на отпускане на кредитите – 148 длъжници. Проверени са 288 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. За 19 лица не са открити всички необходими данни и за тях проверката продължава.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност установи принадлежност на Ангел Димитров Кючуков, едноличен търговец с фирма – длъжник – ЕТ "АЛВА АНГЕЛ КЮЧУКОВ", Стара Загора – 4 645 000 лева.

Младен Иванов Мутафчийски, Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "БАЛКАНИНВЕСТ" АД, гр. София също е бил агент на ДС – като длъжник фигурира сумата от 4, 256 млрд. лв.

Красимир Стойчев Стойчев, Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "НЮЗ ХОЛДИНГ" АД, гр. София също фигурира като агент на ДС. НЮЗ ХОЛДИНГ е длъжник на "Балканбанк" с два заема – 736 560 000 лева и близо 2,4 млрд. лева.

Георги Симеонов Агафонов, Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "ИНТЕРКЛИМА" ООД, гр. Бургас, е бил сътрудник на ДС и длъжник на "Балканбанк" в размер на 1 281 000 лева.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.