Централна администрация: 2536 кандидата за 284 щатни бройки

В рамките на инициативата на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ за подобряване на подбора на служители в държавната администрация беше събрана информация по реда на ЗДОИ за проведените конкурси за държавни служители в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

28 централни администрации отговориха на искането за предоставяне на информация. В периода са проведени конкурси за заемане на общо 284 щ. бр. В конкурсите са участвали общо 2536 кандидати.

1.      Колко броя конкурси за назначаване на държавни служители по Закона за държавния служител са обявени в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.?

АдминистрацияОтговор
1Държавен фонд “Земеделие”24
2Държавна агенция “Архиви”4
3Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”12
4Държавна агенция “Електронно управление”7
5Държавна агенция за бежанците7
6Държавна агенция за българите в чужбина0
7Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”13
8Комисия за енергийно и водно регулиране0
9Комисия за защита на конкуренцията0
10Комисия за защита на личните данни3
11Комисия за защита на потребителите8
12Министерство на външните работи11
13Министерство на енергетиката3
14Министерство на здравеопазването0
15Министерство на земеделието, храните и горите10
16Министерство на културата3
17Министерство на образованието и науката33
18Министерство на околната среда и водите0
19Министерство на регионалното развитие и благоустройството31
20Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията3
21Министерство на труда и социалната политика4
22Министерство на туризма6
23Министерство на финансите4
24Национален осигурителен институт 49 (за 70 щатни бройки)70
25Национален статистически институт23
26Национална агенция за професионално образование и обучение1
27Съвет за електронни медии4
28Национална агенция за оценяване и акредитация0
 ОБЩО284

2.      Колко кандидати общо са участвали във всички проведени конкурси в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.?

АдминистрацияОтговор
1Държавен фонд “Земеделие”183
2Държавна агенция “Архиви”2
3Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”38
4Държавна агенция “Електронно управление”9
5Държавна агенция за бежанците25
6Държавна агенция за българите в чужбина0
7Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”57
8Комисия за енергийно и водно регулиране0
9Комисия за защита на конкуренцията0
10Комисия за защита на личните данни4
11Комисия за защита на потребителите18
12Министерство на външните работи48
13Министерство на енергетиката34
14Министерство на здравеопазването0
15Министерство на земеделието, храните и горите37
16Министерство на културата16
17Министерство на образованието и науката162
18Министерство на околната среда и водите0
19Министерство на регионалното развитие и благоустройството220
20Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията26
21Министерство на труда и социалната политика37
22Министерство на туризма95
23Министерство на финансите16
24Национален осигурителен институт1288
25Национален статистически институт208
26Национална агенция за професионално образование и обучение1
27Съвет за електронни медии12
28Национална агенция за оценяване и акредитация0
 ОБЩО2536

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.