3128 нарушения по големите строежи, установени само за 4 месеца

За 4 първите месеца на годината, трудовите инспектори са направили 609 проверки в строителството на трите автомагистрали – „Марица“, „Струма” и „Хемус“. Инспекторите са проверили и „Метрополитен”, „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, и строителни обекти с големи изкопни работи.Наетите в тези обекти са 24 297 работници и служители, което е около 1/5 от всички 124 000 наети в сектор „Строителство”, според данните на НСИ. Тези обекти са особено рискови, заради опасността от свличане на земни маси и работата на височина. На тези обекти много често работят по няколко фирми, което също създава рискове за безопасността на работещите при липса на съгласуван план за безопасност при работа между всички работодатели.

Установени са 3128 нарушения. От тях 2314 са свързани с безопасните издравословни условия на труд, а 814 – с трудовите правоотношения. Секторът е един от малкото, в който дялът на нарушенията по безопасността на труда е по- голям от този по трудови правоотношения (нередности в трудовите договори, проблеми със заплащането, почивките и отпуските, по разпределението на работното време).

Инспекторите са издали 3025 задължителни за изпълнение предписания с конкретни срокове за изпълнение. Последващите проверки са установили, че в повечето случаи те са отстранени.

Някои нарушения са били доста сериозни и това е наложило спиране от експлоатация до отстраняване на нарушенията на 36 обекта, работни места, машини и съоръжения, които са създавали пряка опасност за живота и здравето на работещите. Един от строителите е отстранен, защото не е имал необходимата квалификация.

Проверяващите са дали три предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа, тъй като мярката „спиране” е била неприложима по технологични причини или има основание, че спирането ще доведе до по-голяма опасност за живота и здравето на работещите.

Съставени са 177 акта да установяване на административни нарушения, които се санкционират от 1500 лв. до 15 000 лв., според Кодекса на труда. 111 от актовете са били за нарушения на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, а 66 – за нарушения в областта на трудовите правоотношения.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.