Изследване на “Галъп“: Образованието у нас се влошава, смята всеки втори българин

Образованието в страната върви към по-лошо през последните години, смятат близо половината (47%) от анкетираните в проучване на ББСС "Галъп интернешънъл". Анкетата е направена между 14 и 20 септември сред 1000 пълнолетни граждани , избрани на случаен принцип от избирателните списъци. Проучването е национално представително. 23% са на мнение, че образованието в страната се подобрява, а 30% от запитаните не могат да преценят как да отговорят на този въпрос. Изследването сочи още, че частното образование се ползва с по-ниско доверие в сравнение с публичното. Близо две трети (61%) от гражданите имат доверие в общинските и държавните училища и висшите учебни заведения. Една пета (20%) от запитаните не могат да отговорят, а отрицателно са отговорили 19%. Мненията са разделени почти поравно в отговора на хипотетичния въпрос "Ако зависи от вас да препоръчате на кандидат-студенти къде да следват висше образование, какво бихте препоръчали?" – 39% биха препоръчали да се следва в България, а 35% – да се отиде в чужбина, 26% не могат да преценят. По-младите, живеещите в столицата и хората с по-високи доходи изглеждат по-склонни да препоръчат чужбина. България е най-честият отговор при по-възрастните. Въпросът "Според Вас като цяло накъде върви образованието в училищата?" не дава оптимистична картина. Най-големият относителен дял на оптимистите за училищното образование сред различните възрастови групи е сред хората между 18 и 25 години. Обнадеждаващото е, че това е възрастовата група с най-пресни впечатления от текущото училищно образование. Смущаващото е, че дори и в тази "по-оптимистична" група са разделени поравно онези, които казват "към по-добро" и "към по-лошо". В по-горните възрастови групи негативните отговори натежават. Донякъде контрастно на този фон стоят привържениците на ГЕРБ – сред тях, например, по-висок е делът на оптимистите за училищното образование у нас, коментират от "Галъп". Данните показват необходимостта от по-подробно изследване върху образователната система, което би могло да разкрие положителните страни и недостатъците в нея в контекста на пазара на труда и цялостната икономическа ситуация, коментират експертите от ББСС "Галъп интернешънъл".

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.