No Picture
Слово светлина

България е посетена от небето и е употребена за приключване на земните съдби чрез Съда

”О, Българийо, Българийо, майко на светии, на герои! О, теб, малко кътче, градина райска, Небето посети и с огън те удостои да носиш ти времена и векове Юдиното удостоение! И смело ти знака на Юда […]

Слово светлина

Троицата свята: Бог Отец, Синът и Дух Святи – три велики личности в действие.

Изявена е Троицата свята: Бог Отец, Синът и Дух Святи – три велики личности в действие. При изпълнение Плана на спасение в самостоятелно изявление Бог Отец се изяви в първозаветно изпълнение чрез ангели небесни в […]

Слово светлина

Късният дъжд е излят в България!

“В последния духовен период на изпълнение Спасителния план Всемогъщият Бог ще посети Своя народ чрез Слово Светлина – покана за вярно служение – КЪСНИЯ ДЪЖД и ще навлезе в изпълнение Словото в Откровение 18-та глава, […]

Слово светлина

Невястата и остатъка

“Ние намираме техните сенки в Съдии 6-та глава – Гедеон. И откриваме, че при строяването им, поради формиране на Личния отряд, те бяха пресети и проверени. На Гедеон бе строго заповядано да ги провери при […]

No Picture
Слово светлина

Човекът – образ и подобие на Бога

ПРЕДИ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО СЕ ЯВЯВА СЪД В НЕБЕТО И ОЧИСТВА НЕБЕСНОТО СВЕТИЛИЩЕ. СЪДЪТ ВЕЧЕ Е ПРИКЛЮЧИЛ. СВЕТИЛИЩЕТО НЕБЕСНО Е САМ АГНЕЦЪТ ХРИСТА В НЕБЕСНИЯ ХРАМ (СКИНИЯ). НИЕ, ПОВЯРВАЛИТЕ В НЕГОВАТА ЖЕРТВА ИЗКУПИТЕЛНА, ДУХОМ ОБРЯЗАНИ – ПРИГОТВЕНИ […]

Слово светлина

Съдът велик, Съдът небесен е приключил

 Ний, Съда велик уредихме всички земни съдби предварително в първия Съд – процес над планета Земя ги решихме и наградихме, защото в небе през Орионова врата не влиза нищо нечисто с неуредена съдба на […]

Слово светлина

Слово светлина за озарение

ПЪРВО И ВТОРО ГЕДЕОНОВО ЗНАМЕНИЕ. ДВА ПЪТИ ЩЕ СЕ ОРОСИ ЗЕМЯТА, ЯВЕНО КАТО РАНЕН И КЪСЕН ДЪЖД, РАННА И КЪСНА РОСА. КЪСНИЯТ ДЪЖД СА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ. ПЪРВО СВЕТЛИНАТА ОТ НЕБЕТО СЕ СВАЛЯ, СЪБИРА И ЗАПИСВА […]

Слово светлина

Слово светлина за озарение: С Кирил и Методий Бог посети реално България

“Чрез Кирила и Методия се даде азбуката на славянските народи, за да се чете Словото на роден език, чрез Паисий Хилендарски се връчи Историята, пробуждаща духа на народа за национална и духовна свобода. Левски бе […]

Слово светлина

Заедно или ще намерим начин, или ще го сътворим…

През седмицата на коучинга да говорим за коучинг е повече от вдъхновяващо. Софийската Коучинг съпорт група е една от малкото общности, в които всеки е добре дошъл, за да бъде подкрепен по пътя към личностното […]