Ракурс

Българска изложба в Подгорица

В Информационния център на ЕС Подгорица, Черна гора, по повод Деня на славянската писменост, българската просвета и култура, беше открита изложбата „Азбука и история“ с автор проф. Вася Велинова и консултанти проф.Аксиния Джурова и проф. […]

Слово светлина

Съдът велик, Съдът небесен е приключил. Блажени са тези, които достигнат до 1300 години България и 35. Участие в него взема цялата Вселена – ангелите желаят да надникнат в решението на таз всемирна история

 ний, Съда велик уредихме всички земни съдби предварително в първия Съд – процес над планета Земя ги решихме и наградихме, защото в небе през Орионова врата не влиза нищо нечисто с неуредена съдба на […]

Слово светлина

Слово светлина: Има ли Бог?

147/3 Наистина е истина това, и то много голяма, че Творецът Всевиш чрез милостта Си и любовта Си сниши небето и слезе над падналата в грях планета Земя и изведе падналото в заблуда човечество. Коя […]

No Picture
Слово светлина

България е посетена от небето и е употребена за приключване на земните съдби чрез Съда

”О, Българийо, Българийо, майко на светии, на герои! О, теб, малко кътче, градина райска, Небето посети и с огън те удостои да носиш ти времена и векове Юдиното удостоение! И смело ти знака на Юда […]

Слово светлина

Троицата свята: Бог Отец, Синът и Дух Святи – три велики личности в действие.

Изявена е Троицата свята: Бог Отец, Синът и Дух Святи – три велики личности в действие. При изпълнение Плана на спасение в самостоятелно изявление Бог Отец се изяви в първозаветно изпълнение чрез ангели небесни в […]

Слово светлина

Късният дъжд е излят в България!

“В последния духовен период на изпълнение Спасителния план Всемогъщият Бог ще посети Своя народ чрез Слово Светлина – покана за вярно служение – КЪСНИЯ ДЪЖД и ще навлезе в изпълнение Словото в Откровение 18-та глава, […]

Слово светлина

Невястата и остатъка

“Ние намираме техните сенки в Съдии 6-та глава – Гедеон. И откриваме, че при строяването им, поради формиране на Личния отряд, те бяха пресети и проверени. На Гедеон бе строго заповядано да ги провери при […]

No Picture
Слово светлина

Човекът – образ и подобие на Бога

ПРЕДИ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО СЕ ЯВЯВА СЪД В НЕБЕТО И ОЧИСТВА НЕБЕСНОТО СВЕТИЛИЩЕ. СЪДЪТ ВЕЧЕ Е ПРИКЛЮЧИЛ. СВЕТИЛИЩЕТО НЕБЕСНО Е САМ АГНЕЦЪТ ХРИСТА В НЕБЕСНИЯ ХРАМ (СКИНИЯ). НИЕ, ПОВЯРВАЛИТЕ В НЕГОВАТА ЖЕРТВА ИЗКУПИТЕЛНА, ДУХОМ ОБРЯЗАНИ – ПРИГОТВЕНИ […]

Слово светлина

Съдът велик, Съдът небесен е приключил

 Ний, Съда велик уредихме всички земни съдби предварително в първия Съд – процес над планета Земя ги решихме и наградихме, защото в небе през Орионова врата не влиза нищо нечисто с неуредена съдба на […]

Слово светлина

Слово светлина за озарение

ПЪРВО И ВТОРО ГЕДЕОНОВО ЗНАМЕНИЕ. ДВА ПЪТИ ЩЕ СЕ ОРОСИ ЗЕМЯТА, ЯВЕНО КАТО РАНЕН И КЪСЕН ДЪЖД, РАННА И КЪСНА РОСА. КЪСНИЯТ ДЪЖД СА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ. ПЪРВО СВЕТЛИНАТА ОТ НЕБЕТО СЕ СВАЛЯ, СЪБИРА И ЗАПИСВА […]