Брюксел очаква България да постигне през 2013 г. 1,4 % растеж

Очакванията на ЕК са eвропейската икономика да започне възстановяване през настоящата година. Според публикуваната днес зимна прогноза на ЕК, икономиката на ЕС се очаква да отбележи растеж от 0,1% през настоящата година, а икономическата активност в страните от еврозоната да се свие с 0,3%. Прогнозата за 2014 г. е за растеж съответно от 1,6 и 1,4%. Въпреки очакваното възстановяване през настоящата година, слабата икономическа активност в края на миналата и началото на тази година ще продължи да оказва отрицателно въздействие върху пазара на труда. С успокояването на финансовите пазари, рисковете пред развитието на Европейската икономика са по-балансирани към настоящия момент.

На фона на ревизираната в посока надолу прогноза за повечето нови страни членки и ЕС като цяло, прогнозата за България спрямо есента на 2012 г. остава без промяна, като се очаква икономическият растеж да достигне 1,4% през 2013 г. и 2% през 2014 г. Растежът е движен от вътрешното търсене. За 2013-та година това е 6-тият най-висок ръст в ЕС след Латвия, Литва, Естония, Румъния и Малта.

Очаква се тенденциите от 2012 г. да продължат и реалният ръст на доходите и потребителското доверие да доведат да увеличаване на разходите на домакинствата. Възстановяването на инвестициите ще бъде подкрепено от съфинансиране със средства от ЕС и умерен ръст на кредитите към частния сектор. Възстановяване на износа се очаква от втората половина на 2013 г. Очаква се бавно възстановяване на пазара на труда, като заетостта ще нарасне с 0,6% през 2014 г. Със стабилизацията на международните цени инфлацията в страната остава ниска и ще достигне 2,6% през 2013 г и 2,7% през 2014 г.

Според ЕК фискалната позиция на страната ще остане силна. Бюджетният дефицит през 2012 г. е понижен благодарение на изключително добрата събираемост, най-вече на приходите от ДДС. Отлично се оценява предприетата от правителството мярка за подобряване на събираемостта – свързването на касовите апарати на търговците с НАП. През 2013 г. дефицитът ще  достигне 1,3% от БВП предвид планираното увеличаване  на  пенсиите от 1 април. През 2014 г. дефицитът ще се свие до 1% от БВП. Брутният държавен дълг ще намалее през 2013 г., а през 2014 г. ще се стабилизира на 17,3% от БВП.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.