Благодатният огън слезе в Йерусалим

Благодатният огън слезе в храма на гроба Господен в Йерусалим. Той символизира неръкотворната светлина на Христовото възкресение. Всяка година на Великден в православния храм след молитвите на йерусалимския патриарх Теофил ІІІ и десетките хиляди поклонници.Патриарх Теофил ІІІ предаде огъня на събралите се в храма. От тук той ще бъде доставен до всички православни страни, включително и България. Благодатният огън се смята за светиня, а неговата поява в навечерието на православната Пасха е чудо. Преди патриарх Теофил ІІІ да влезе в Кукувлията (малък параклис) на храма Божи гроб, където измоли благодатния огън, всички светлини и свещи в храма бяха загасени. Преди влизането му в храма той е щателно претърсван за запалки, кибрит и други запалителни вещи.

Храмът на гроба Господен е архитектурен комплекс, който включва Голгота с мястото на разпятието на Иисус Христос, ротонда с огромен купол, под който непосредствено е разположена Кувуклия /царска спалня/, параклис, намираща се непосредствено над пещерата, където е погребано тялото на Иисус, Кафоликон – катедрален храм на Йерусалимския патриарх, подземен храм и много други помещения, галерии и действащ манастир.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.