Бариера пред корабовладелците, спестяващи от заплати

Морска администрация ще има право да задържа кораби с неизрядно трудово- правни задължения към екипажа, с нарушени хигиенни норми на работа и други нарушения. Това е една от най-значимите новости, които бяха обсъдени на семинар между органите по държавен пристанищен контрол на България и Румъния, проведен във Варна, съобщи Димитър Атанасов, депутат от ГЕРБ – Варна. В проявата участва и к.д.п. Сергей Църнаклийски, изпълнителен директор на ИА „Морска администрация”, съобщи „Дарик”.

Срещата между органите по държавен пристанищен контрол на България и Румъния бе на тема :”Практически аспекти в прилагането на предстоящите изменения на Директива 2009/16 по държавен пристанищен контрол”. Темата бе продиктувана от предстоящото влизане в сила на Международната морска трудова конвенция с последващото изменение на директивата, съобразена с изискванията на конвенцията.  Тя трябва да обедини наличните към момента близо 20 конвенции и да влезе в сила от август догодина.

Приемането й ще постави нови предизвикателства пред държавния пристанищен контрол, чиито правомощия и отговорности ще се разширят, коментира Димитър Атанасов. В обхвата на проверките, например,  ще се включва и проверки за наличие на адекватни трудови договори за всяко морско лице. Нов момент ще бъде и  възможността за изпращане  на оплаквания към инспекторите от условията на борда на кораба. При такива случаи ще бъде пазена пълна конфиденциалност по отношение на лицето, подало сигнала. Жалбите ще бъдат разследвани, а при установяване на основателни причини за недоволството, инспекторите ще уведомяват държавата на флага на кораба, синдикалните организации и Международната морска организация, обясни Димитър Атанасов.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.