Андрей Ковачев: Ските не са бъдещето на туризма в Банско

Туризмът в Банско трябва да е целогодишен, а не само три месеца през зимата, коментира Андрей Ковачев от Коалиция „За да остане природа в България”, цитиран от „Фокус”. Природозащитникът припомни, че Банско е част от „Натура 2000” на европейската екологична мрежа и е обект от световното природно наследство.

Когато е започнало строителството през 2000 г. е констатирано нарушение на статута на обекта, но тъй като то е било в малък размер е посочено, че може да се допусне, но трябва да е последното такова нарушение и да няма никакви нови строителства в Пирин, посочи Ковачев. – Пирин е национален парк, който е от значение за всички български граждани, територия, която се ползва освен за зимен и за летен туризъм. За летен туризъм планината се ползва девет месеца от годината, затова трябва да бъде опазена.

Устойчивият туризъм е преди всичко развиване на услугите, а не просто на леглова база, допълни Андрей Ковачев. – Това не е туризъм, а представа на хора, които не знаят как се развива туризмът и хора; които водят този сектор към финансов крах. По думите на Ковачев, ако на такива хора се остави развитието на икономиката на България, те ще докарат цялата икономика на България до финансов крах.

В Банско се наблюдава екстензивен тип развитие, който в крайна сметка ще доведе до тримесечна запълняемост на легловата база, до слабо ефективен икономически отрасъл, който не е устойчив и не е рентабилен, изтъкна природозащитникът. Ковачев е на мнение, че не това е бъдещето на Банско и съветва да се види как едни устойчиви курорти от подобен тип и с подобен размер как се развиват в съседните страни. Например в един гръцки курорт не залагат на много туристи, а на целогодишните форми на туризъм – това не са многото писти, а разнообразни по вид услуги. Интересът в българските курорти не е икономическата логика, а по-скоро прането на пари, каза още Андрей Ковачев.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.