Агенция „Митници” ще представи нов информационен проект

Агенция „Митници” организира встъпителна конференция по проекта „Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство”, който се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, съобщиха от агенцията.
Основните дейности по проекта са свързани с надграждане на Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС), чрез добавяне на три нови модула – „Автоматизирана информационна система за мониторинг върху административното производство и проследяване на съдебното обжалване", „Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане" и модул „Последващ контрол”.
Проектът е насочен към подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез надграждане на Българската интегрирана информационна система (БИМИС), усъвършенстване на информационните системи, въвеждане на принципите на електронно управление и подобряване организацията на работните процеси.
Конференцията ще се проведе на 18 април 2013 г. четвъртък, от 10.00 часа в зала „Сердика” на хотел „Шератон”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.