МОН предлага три варианта за изпити

Гимназиите ще могат да избират от шест варианта на балообразуване при пресяване на бъдещите си осмокласници. Това става ясно от проект на промени на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, качен на сайта на Министерството на образованието за обществено обсъждане. тук

Във всички варианти участват две оценки от дипломата за завършено основно образование, която от тази година ще се завършва след седми клас. Оттам нататък училищата могат да правят различни комбинации.

При първия вариант балът ще се формира като сбор от удвоените точки от националното външно оценяване (НВО) по математика и на удвоения резултат от матурата по български език и литература, пише “Монитор”.

При втория случай състезателният бал може включва двоен резултат от НВО по български език или математика, като другия предмет се добавя само веднъж. В този случай се добавя и резултатът от олимпиада приравнен в точки.

Третата формула е утроен резултат от НВО по български език или математика, като другият предмет се добавя само веднъж.

В четвъртия случай може да участва и НВО по чужд език, което също ще се провежда тази година. Освен него се смята и двоен резултат от НВО български език или математика, като другия предмет участва веднъж.

Заместник – министърът на образованието Диян Стаматов обясни, че въпреки разписаната възможност, която съществувала и до момента, гимназиите нямали нагласа да включват резултата от НВО по чужд език в балообразуването.

Петият вариант не е приложим през тази учебна година, защото включва НВО по два различни предмета от български език и математика. Той е предвиден, в случай че в следващи учебни години с решение на министъра на образованието се въведат две допълнителни външни оценявания. Ако това се случи, в бала ще участват резултатите от НВО по български език и математика и другите два предмета.

Шестият вариант предвижда сбора от НВО по български език, математика и чужд език плюс резултатът от олимпиада.

Директорите на училищата трябва да обявят кой вариант на балообразуване са избрали до 1 март.

От тази година балът ще се изчислява в точки, като максималният ще е 500. Максималният резултат от НВО ще носи по 100 точки, а шестицата от дипломата – 50.

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок до 24 януари 2017 г. включително.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.