571 села пустеят

º

Oбщо 571 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители, показва справка на БТА, направена в Националния регистър на населените места на НСИ за броя на жителите по селища към 31 декември 2015 година.
Към 31 декември 2015 година в страната има общо 5259 населени места, от които градовете са 257, селата – 5000, като два са манастирите със статут на населено място. От всички 5000 села в България общо 571 са без население или с едноцифрен брой жители, сочат данните.
Общият брой на селата с едноцифрен брой жители е 411, а 160 са населените места, в които няма нито един постоянен обитател. С един жител в страната са точно 69 села. По двама души население има в 67 населени места, а по трима – в 44 села. 46 населени места в България са с по четирима жители. С по пет души постоянно население са 52 села, а с по шестима жители – 33 села. Общо 28 села имат по седем жители, други 34 са с по осем обитатели, а 38 села са с деветима души население.
елата без население са разположени в 11 области на страната, а тези с едноцифрен брой жители са пръснати в 21 области. Справката в регистъра показва, че най-много села без жители – 61, и най-много с едноцифрен брой на населението – 115, има в Габровска област – общо 176. В Габровска област има общо 349 населени места, което означава, че повече от половината от тях са или необитаеми, или с едноцифрен брой на жителите.
След нея се нарежда област Велико Търново – общо 336 населени места, с 54 села без постоянно население и 87 села с едноцифрен брой на обитателите. В двете области са разположени повече от половината от селата в разглежданата група.

В област Кърджали има 10 села без жители и 23 с едноцифрен брой население. В Смолянска област с нулево население са 7 села, а други 31 са с едноцифрен брой на жителите си. Със 7 села без жители е и област Хасково, в която според данните има 18 села с едноцифрен брой на населението.

В Софийска област са разположени 6 села без население, както и 26 с едноцифрен брой на жителите. В две области – Благоевград и Стара Загора, са разположени по четири села без жители, като в първата населените места с едноцифрен брой на обитателите са 20, а във втората – седем. В област Кюстендил има три села без жители, а 23 са с едноцифрен брой на населението. В областите с административен център Бургас и Търговище има по две села без жители и съответно 3 и 13 с едноцифрен брой население.
С различен брой на селата с едноцифрен брой население са областите Перник – 16 села, Добрич – 12 села, Видин – 5 села, Варна – 3 села, Монтана, Пазарджик и Пловдив – по 2 села и Враца, Силистра и Сливен по едно село с едноцифрен брой жители.
И към края на миналата година най-голямото българско село остава Лозен – област София-град, с население 6250 души. Справката показва, че Лозен е по-голям от 142 града или иначе казано от повече от половината градове в страната.

Следващото по големина село е Айдемир – област Силистра, с население 5727 души. Топ 10 на най-големите села допълват Бистрица – област София-град, с населние 4979 души, Казичене – област София-град, със своите 4737 обитатели, Драгиново – област Пазарджик, с 4714 жители, Розино – област Пловдив, с 4278 жители, Мало Конаре – област Пазарджик, с 4145 души, Труд – област Пловдив, 4044 жители, Калипетрово – област Силистра – 3938 жители и Градец – област Сливен – 3935 обитатели.

Любопитно е да се отбележи, че цели 2391 села в страната са по-големи от най-малкия град в България – Мелник, който има 208 жители към края на миналата година. Други 6 села пък имат равен брой жители с Мелник.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.