41% от учениците са неграмотни

41 % от българските ученици до 16 годишна възраст са напълно неграмотни, а поне половината от учениците от 1-3 клас имат проблем с усвояването на българския език, тъй като за тях той не е майчин.
38 % не завършват започнатото си образование, а една трета, задължени по закон да се образоват, не го правят, съобщи news.bg.

Това се казва в позиция на Съюза на българските ученици относно настоящата реалност в образователната система у нас, според която средното ни образование се намира в тежка морална и институционална криза.

Налични са съществени разлики в начина и нивото на образоване в по-големите градове в сравнение със средните и по-малките такива. По-богатите социални групи осигуряват по-добро средно образование на своите деца, отколкото по-слабо заможните.

Съюзът маркира и други типични въпросителни и проблеми, сред които неадекватната на съвременните необходимости учебна програма и учителски подход; продължаващата закостенялост и феодална структура в училище; липсата на достатъчно ученическо участие в процесите на вземане на решение в училище; девалвацията на основни ценности в ценностната система на учениците; растящото насилие и дискриминация в училище; външната миграция и други.

Съюзът алармира още, че ученическото самоуправление в повечето учебни заведения не се радва на завидна активност и подходяща позиция в институционалната структура на съответното училище. Ученическите съвети се доминират от по-възрастни преподаватели, психолози, педагогически наставници, които променят реалния дневен ред на учениците съобразно собствените си разбирания.

Училищната демокрация, подчертават учениците, се намира в пълен колапс и зависимост от решенията на съответния директор и регионален инспекторат. Достига се до там държавата да изготвя и прилага унифицирани механизми за ученическо участие, които да се трансферират на общинско, областно и национално равнище в пълен non-sense с традиционното самостоятелно изграждане на ученически организации в гражданското общество.

Според съюза директори и учители с десетилетия не подобряват своите компетенции, но продължават да бъдат несменяеми, въпреки понякога явното си нежелание да осъществяват своите мениджърски и обучителни функции.

Учениците се учат да заучават материал, а не да мислят. Извънкласната активност е дейност поставена като втора категория и неформалното образование не е на почит.

На 21 октомври ученическият съюз организира кръгла маса, на която ще обсъди своите искания, формулирани на базата на горните констатации.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.