Мониторинг на конкурсите за държавни служители

Намалиха изискванията за инспектор в Държавното разузнаване

На сайта на ДАР в категория кариери липсва каквато и да е информация за обявени конкурси https://www.dar.bg/bg/karieri. Там има покана към всички желаещи да си изпратят биографиите, ако отговорят на определини изисквания за длъжностите разузнавач, експерт, анаизатор, IT специалист и сътрудник. Ако биографиите заинтересуват ДАР, те ще се обадят на кандидатите. […]