България

Какво предвиждат разхлабените мерки

Поредица от мерки, които предвиждат разхлабване на режима по време на карантина прие днес министърът на здравеопазването. Една от тях е отваряне на заведенията в откритите им части. Между масите трябва да има 2.5 м […]

Администрация 2.0

Община Стара Загора първа с харта на клиента по нов модел и структура

От 24 март 2020 г. община Стара Загора има нова харта на клиента, одобрена със заповед на секретаря на общината Делян Иванов. Тя е изготвена в съответствие с новите изисквания на Наредбата за административното обслужване […]

Коментари

Адвокат Димчо Нешев: Дъното се оказа слузеста тиня без дъно

Днес ти си позволи да се сравниш с Апостола! Да го перифразираш като визираш себе си! Ти ???!!!! Ти, който почти премахна разделението на властите и превърна парламента в придатък на правителството. […]

Литературен клуб

Аз вярвам

Автор: Пламен Александров 21. Аз вярвам в минало, което носи бъдеще и бъдеще, което ражда настояще. Аз вярвам в цялото и част, която го съдържа, вярвам в цялото, което ражда зрящи! Вярвам в Създателя, и […]