Администрация 2.0

Сдружение “Журналисти за прозрачно управление” с инициатива за намаляване на манипулациите при провеждане на конкурси в администрацията

От 2012 г. Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ чрез своята електронна медия Komentator.bg работи по подобряване на подбора на служители в държавната администрация. В резултат на усилията на депутати, държавни служители, представители на медиите и неправителствени организации […]