Вигенин: Ангажираността към младите е инвестиция в бъдещето

„Живеем в изключително бързо променящ се свят и именно младите хора – със своята динамика и въображение, могат да отговорят на новите предизвикателства. Техният принос със свежи идеи, различна гледна точка и нестандартен подход е безценен”, заяви министър Кристиан Вигенин по повод Международния ден на младежта на ООН, който отбелязваме на 12 август.

Международният ден на младежта тази година се чества под мотото „Младежка миграция: Движещо напред развитие”. Най-активно бягат от страната хората на възраст 20-39 години. Те са 51% от напусналите България през миналата година. Младите са значителна част от мигриращите в глобален мащаб хора. Въпреки, че този процес предлага нови възможности и допринася за развитието на общностите и обществото като цяло, то може да води и до рискове и да поставя хората в ситуации като дискриминация или експлоатация.

„България има интерес от връщането на млади хора с квалификация, познания и амбиция за развитие. Особено във времена на криза, имаме нужда от можещи, инициативни, динамични и мотивирани младежи, за да вървим напред”, каза министър Вигенин, цитиран от пресцентъра на МВнР. Той подчерта, че за българското правителство ангажираността към младите хора е инвестиция в бъдещето. Затова и справянето с младежката безработица – сериозен проблем в целия ЕС, е основен приоритет за нас.

Част от усилията за преодоляването на тази негативна тенденция е насърчаването на различни програми за придобиване на стаж и опит на млади специалисти в държавната администрация. В този контекст е и политиката на МВнР към отваряне на вратите на институцията за млади и компетентни специалисти и създаване на стимулиращи условия за тяхното кариерно развитие.

През месец април 2013 г., 18 стажант-аташета в министерството успешно преминаха изпита си за придобиване на първи дипломатически ранг „аташе” и се вляха в редиците на българската дипломация. Днес, специализираната администрация на МВнР разчита на техните знания, експертиза и иновативност в работата за реализиране на  основните приоритети на външната политика на България.

Още от създаването й през 2005 г. министерството работи по програмата „Старт на кариерата” на Министерството на труда и социалната политика, което ежегодно утвърждава квота за назначаване в държавната администрация на млади хора с висше образование, без трудов стаж по придобитата специалност, до 29 годишна възраст. За МВнР, ежегодно, се утвърждава квота за назначаване от 35 до 50 служители за 9 месеца, а интересът към програмата нараства с всяка изминала година.

От октомври 2012 г. до юли 2013 г. МВнР даде старт на кариерата на 35 млади и компетентни специалисти, в сравнение с едва 4 през 2005. След края на програмата 9 от тях бяха назначени по трудови правоотношения, 5 от младите специалисти – на граждански договор и по ПМС 66/1996 г. (по извънсписъчния състав) на МС – 3 служители. За настоящата 2013 г. е утвърдена квота на министерството от МТСП за назначаване на 63 служители по тази програма. Очакванията са над 500 кандидати да участват в планираните за края на август и началото на септември 2013 г. интервюта и да се състезават за възможността да придобият първия си професионален опит в редиците на българската дипломация.

МВнР участва и в проекта на Министерски съвет „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, в периода на летните месеци – юли, август и септември 2013 г. Желаещите да стажуват за по месец във външно министерство тази година бяха над 250. След проведените интервюта от тях бяха избрани най-добрите 66 студенти. В момента, по тази програма, ежемесечно, провеждат стаж около 20 студенти в структурите на министерството

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.