Вече работи официален сайт на Софийски форум по конкуренция

Вече функционира нормално официална интернет страница на Софийски форум по конкуренция на адрес: http://scf.cpc.bg/, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията. На сайта може да бъде намерена пълна информация за проекта, новини,  както и всички материали от провежданите досега семинари. В рамките на специално създадена платформа членовете на организацията ще имат възможност да обменят информация и да провеждат обсъждания по различни казуси от областта на политиката на конкуренция.

Софийски форум по конкуренция е съвместна инициатива на българската Комисия за защита на конкуренцията и Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД). През 2012 г. заместник-генералният секретар на УНКТАД – г-н Петко Драганов, и председателят на КЗК – г-н Петко Николов, подписаха Меморандум за разбирателство и обединиха усилията си за създаване и утвърждаване на Софийския форум по конкуренция като неформална платформа за техническа помощ, обмяна на опит и консултации в областта на политиката и правото на конкуренция.

Форумът цели да задълбочи сътрудничеството и регионалните отношения на страните от Балканския регион, като по този начин постигне единно и непротиворечиво прилагане на правилата по конкуренция. Проектът има за задача да подпомогне страните от региона при приемането и прилагането на законодателството в областта на конкуренцията, както и да увеличи ползите за тези страни от добре функциониращите пазари.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.