България

КЗК отмени класиране в обществена поръчка на „София тех парк“

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект […]

България

КЗК отмени решение за прекратяване на обществена поръчка на София Тех Парк

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на София Тех Парк АД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект площадкова техническа инфраструктура и парк по […]