Коментари

Важно е да се обявят политиците, употребили агенция ЕЖК

ЕЖК означава “Една Жена Каза”. Това е стар съветски алгоритъм за създаване на слухове, настроения, паника и т.н. В момента българската банкова система е жертва на (дез)информациите на агенция ЕЖК. Но понеже вече сме в […]

АКЦЕНТИ

Св. Лазаров: МВР не разследва финансови институции

Извършва се проверка в МВР относно целенасочена мащабна акция за дискредитиране и дестабилизиране на финансово-кредитната система на страната. Трябва да бъде направено ясно разграничение, че в момента МВР не извършва и не провежда разследвания спрямо […]