България

Наредба разделя хотели и ресторанти на клас “А” и “Б”

Занапред местата за настаняване и хранене ще се делят на клас “А” и клас “Б”. Това предвижда приетата днес от правителството Наредба за изискванията за категоризация и прекатегоризация за местата за настаняване и местата за […]

България

Министрите обсъдиха и взеха решения по 28 точки

Това са решенията на Министерски съвет от 27 май 2015 г. Вижте 28-те точки, по които заседаваха: 1. Приета е Национална програмаза изпълнение на Стратегията за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база С разписаните в програмата […]

България

Националното съфинансиране по ОП “Транспорт” ще е 15%

Министерският съвет даде съгласието си Управляващият орган на оперативната програма “Транспорт” 2007-2013 г. в МТИТС да поиска увеличение от 80 на сто на 85 процента на дела на съфинансиране на проекти по програмата със средства […]