Националното съфинансиране по ОП “Транспорт” ще е 15%

Министерският съвет даде съгласието си Управляващият орган на оперативната програма “Транспорт” 2007-2013 г. в МТИТС да поиска увеличение от 80 на сто на 85 процента на дела на съфинансиране на проекти по програмата със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз, съобщиха от правителствената пресслужба. Целта е да бъде намалена тежестта на националното участие и бъде постигнато по-добро усвояване на
предоставените по оперативната програма средства от ЕС.

Предложението за увеличение на приноса на Кохезионния фонд на 85 на сто е заложено като мярка в Плана за действие за 2015 г. по ОП “Транспорт” за приключване на програмния период 2007-2013 година. Документът е създаден по препоръка на ЕК и е съгласуван с нея.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МРРБ в размер на 29 млн. лв., с които ще се финансира строителството на АМ „Хемус” в участъка „Белокопитово-Каспичан”, и допълнителни трансфери в размер на 8 108 000 лв. по бюджета на община Момчилград за реконструкция на водопреносната мрежа на водоснабдителна система „Карамфил-Звездел”, която обхваща седем села на територията на общината.
Други 500 000 лв. бяха отпуснати за археологически и реставрационни дейности в първата българска столица Плиска. Този ангажимент беше поет от министър-председателя Бойко Борисов при участието му в церемонията, с която беше отбелязана 1150-ата годишнина от покръстването на българския народ в началото на месеца.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.