България

Най-късно в сряда научаваме новите номинации за конституционен съдия

Предложенията за кандидати за конституционен съдия от квотата на парламента се правят от народни представители и парламентарните групи в писмена форма чрез деловодството на НС, в 5-дневен срок от приемането на правилата за избор. Този […]

България

Разтурихме държавата си и изгорихме мостовете помежду си

Толерантността е морален дълг на гражданина. Тя е основата, върху която се гради свободно и справедливо общество. Проблемът е, че ние отдавна подминахме точката, до която можехме да се справим с проблемите си единствено чрез […]