АКЦЕНТИ

КЗК препоръчва премахване на минималните цени при свободните професии

Използвайки правомощията си по застъпничество за конкуренцията, КЗК е постановила около 20 становища, като е отправила множество препоръки за подобряване на конкуренцията при упражняването на редица свободни професии в България. Тези препоръки са изготвени въз […]

България

КЗК обвини трите ЕРП в злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „ЧЕЗ разпределение България“ АД, „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД и „Енерго-про мрежи“ АД твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК, което се състои в злоупотреба с господстващото […]

АКЦЕНТИ

КЗК критикува властта, посочва ограничения пред конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отправя от страницата си в интернет препоръки към органите на властта за премахване на ограниченията пред конкуренцията в редица сектори на икономиката. Това нейно право е част от правомощията […]