България

От Катар са готови да инвестират в санирането и ФГВБ

Катар има готовност да инвестира във финансови инструменти, емитирани от Българската банка за развитие и Фонда за гарантиране на влоговете, с което при много добри за България условия да се подпомогне финансирането на Националната програма […]

България

Плевнелиев: „Катар Холдинг“ проявява интерес към концесии за златодобив у нас

„Катар Холдинг“ има интерес да инвестира в редица сектори на българската икономика и обсъжда реализацията на конкретни проекти с представители на българските институции. Катарската държавна инвестиционна корпорация е заинтересована също така от сключването на сделки […]

АКЦЕНТИ

Президентът Плевнелиев предлага коридор за пренос на газ Юг-Север

България и Катар споделят обща позиция за приоритетните сектори, върху които да изграждат своето икономическо сътрудничество. Двете държави ще поставят акцент върху производството на храни, енергетиката, високите технологии, строителството и търговията, за реализирането на проекти […]