България

АДФИ констатира нарушения при 38% от проверените обществени поръчки

През 2014 година финансовите инспектори са извършили 601 финансови инспекции и проверки – 232 планови и 369 извънпланови по сигнали и искания. Данните са изложени в отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция […]

България

БНБ се хвали в отчета си за 2014 г., че е съхранила банковата стабилност

Mрез 2014 г. по отношение на една банка (Всъщност банките са две: КТБ и ТБ “Виктория”. Бел. на ред.) е приложена надзорна мярка със заповед за предприемане на действия за отстраняване на нарушения, а по […]